Portal de Osakidetza

Eusko Jaurlaritza irudia

Osasun Saila

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Osasuna
 4.  
 5. Organigrama

Osasun Sailaren egitura eta funtzioak

10. Legealdia (2012-2016)
Inprimatu
Titularra :Jon Darpon Sierra
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)
Tlf.: 945018000
Faxa: 945019210
ORGANIGRAMA
OSASUNA Jon Darpon Sierra
  Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza Fatima Ansotegi Elordi
  Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza Mª Jesus Gemma Mugica Anduaga
  Osasun Sailburuordetza Guillermo Viñegra García
  Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Miren Dorronsoro Iraeta
  Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza José Luis Elexpuru Marcaida
  Farmaziako Zuzendaritza Jon Iñaki Betolaza San Miguel
  Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza Maria Aguirre Rueda
  Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza Ignacio Jesús Berraondo Zabalegui
EGINTZA ARLOAK

1.– Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Osasun Sailari:

 1. Sanitatearen plangintza eta antolamendua.
 2. Osasun publikoa eta elikadura-higienea.
 3. Zainketa epidemiologikoa.
 4. Farmazia-antolamendua.
 5. Kontsumoa.
 6. Drogamenpekotasunak.
 7. Sailari atxikita dauden erakunde autonomiadunak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak gidatzea, legeek eta araudiek ezartzen dutenaren arabera.
 8. Legeek eta araudiek eman diezazkioten gainontzeko ahalmenak.

2.– Saila honi atxikita daudei:

 1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo administrazioko erakunde autonomiaduna
 2. eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa,
 3. eta Berrikuntza eta Ikerketa Sanitariorako Euskal Fundazioa.
ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK
 1. Euskadiko Sanitate Batzordea eta Osasunaren Arloko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Batzordeak, ekainaren 22ko 260/1999 Dekretuaz sortuak (EHAA 133; 99-07-14).
 2. 69/2011 Dekretua, apirilaren 5ekoa, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarena (EHAA 70;2011-04-11).
 3. Drogamendekotasunen Aholku Kontseilua eta Drogamendekotasunen Sailen Arteko Batzordea, Drogamendekotasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legeak sortuak.
 4. Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Elikapen Segurtasun eta Higieneko Batzordea, maiatzaren 2ko 79/2001 Dekretuaz sortua (EHAA 93; 01-05-17).
 5. Publizitate Sanitarioaren Kontroleko Batzordea, urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren, publizitate sanitarioa erregulatzen duenaren arabera sortua (EHAA 223; 91-11-06).
 6. Profesio Sanitarioetako Etengabeko Presta­kuntzako Euskal Batzordea, abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaz sortua (EHAA 184; 99-09-24).
 7. 38/2012 Dekretua, martxoaren 13koa, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa (EHAA 65; 2012-03-29).
 8. Ospitale Altaren Xehetasunen Gutxieneko Oinarrizko Bildumaren ezarketarako Jarraipen Batzordea, azaroaren 3ko  303/1992 Dekretuaren (EHAA 234; 92-12-01).
 9. Asistentzia Etikako Batzordeen akreditaziorako Batzordea, otsailaren 7ko 143/1995 Dekretuaren arabera sortua, aipatu dekretuak xedatzen baititu Asistentzia Etikako Batzordeen sorkuntza eta akreditazioa (EHAA 43;95-03-02).
 10. Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa, urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretuaz sortua (EHAA 23;2005-02-03).
  Agindua, 2014ko apirilaren 14koa, Osasuneko sailburuarena. Honen bidez, Azterlanen Jarraipen Batzordea eta Kalitate Batzordea sortzen dira, biak ere Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren menpe (EHAA 85; 14-05-08).
 11. Euskadiko Bioetikako Batzordea, irailaren 11ko 139/2007 Dekretuaz sortua (EHAA 192;07-10-04).
 12. Kontsumo Publikoko Uren Kontrol Sanitarioko Batzorde Iraunkorrak, uztailaren 16ko 178/2002 Dekretuaren arabera sortuak, dekretu horren bidez arautzen baita kontsumo publikoko uren kalitatearen kontrol, zainketa eta informazio sistema (EHAA 137; 02-07-19).
 13. Larrialdietako Osasun Garraioaren Sarea Aztertzeko eta Arrazoibideratzeko Batzordea, uztailaren 11ko 173/1983 Dekretuaren arabera sortua (EHAA 122; 1983-08-19).
 14. Minbiziari buruzko Informazio Sistemaren Koordinazio Batzordea, Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemaren martxoaren 29ko 66/2011 Dekretuaz sortua (EHAA 67; 2011-04-06).
 15. Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordea 2011ko irailaren 7ko Aginduaz sortzekoa eta 2014ko martxoaren 24koaz aldatua. (EHAA 65;2014-04-03).

 

ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK
 1. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud Erakunde Publikoa, Euskadiko Antolakuntza Sanitarioko ekainaren 26ko 8/1997 Legeaz sortua (EHAA 138; 97-07-21).
 2. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, ekainaren 29ko 9/2007 Legeaz sortua (EHAA 140; 07-07-20) eta bere egitura eta antolaketa abuztuaren 2ko 159/2011 Dekretuaz arautua (EHAA 146;11-08-02).
 3. Berrikuntza eta Ikerketa Sanitariorako Euskal Fundazioa – BIOEF Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eratu zuen, Gobernu Kontseiluak 2002ko uztailaren 16ko bilkuran hartutako erabakia betez. Eskritura publikoak 2002ko irailaren 13an sinatu ziren eta Euskal Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena 2003ko otsailaren 21eko Agindua (EHAA 65; 2003-04-01).

 

ERREGISTROAK
 1. Gaixotasun Arraroen Erregistroa
  473/2013 Dekretua, abenduaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gaixotasun arraroen erregistroaren sorrerari eta funtzionamenduari buruzkoa (EHAA 11; 2014-01-17)
 2. Osasun Zentru, Zerbitzu Eta Establezimenduak
  - 396/1994 Dekretua, urriaren 11koa (EHAA 206; 94-10-28)
  1995eko martxoaren 30eko Agindua, Erregistroa arautzen duena, (EHAA 86; 95-05-09)
  248/1996 Dekretua, azaroaren 5ekoa (EHAA 226; 96-11-22)
 3. Osasunbide Publizitatea Arautua
  550/1991 Dekretua, urriaren 15ekoa (EHAA 223; 91-11-06)
 4. Euskadiko Minbiziari Buruzko Erregistroa
  1986eko azaroaren 6ko Agindua, (EHAA 225; 86-11-17)
 5. Euskal Autonomi Elkarteko Ospitaletako Alten Erregistroa
  303/1992 Dekretua, azaroaren 3koa (EHAA 234; 92-12-01)
 6. Atentzio Farmazeutikoko Establezimendu eta Osasun Zerbitzuen Erregistroa
  1994/11 Legea (37.atala), ekainaren 17koa (EHAA 135; 94-07-15)
 7. Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa
  - 270/2003 Dekretua, azaroaren 4koa (EHAA 233; 03-11-28)
  - Agindua, 2003ko azaroaren 6koa (EHAA 250; 03-12-23)
 8. Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala
  257/2004 Dekretua , abenduaren 21ekoa (EHAA 3; 05-01-05)
  Hutsen zuzenketa , 2005eko martxoaren 2koa (EHAA 42; 05-03-02)
 9. Metrologia Kontroleko Erregistroa
  - 38/2001 Dekretua, otsailaren 27koa (EHAA 50; 01-03-12)
EGOITZAK
ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Olagibel, 38
01004 Vitoria-Gasteiz
Tf. (945) 017100
Faxa (945) 017101

ARABAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARIORDETZA

Santiago etorb., 11
01004 Vitoria-Gasteiz
Tf. (945) 017171
Faxa (945) 017179

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Sancho El Sabio, 35
20010 Donostia-San Sebastián
Tf. (943) 023000
Faxa (943) 023093

GIPUZKOAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARIORDETZA

Navarra etorb., 4
20013 Donostia-San Sebastián
Tf. (943) 022700
Faxa (943) 022701

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Rekalde Zumarkalea, 39
48008 Bilbo
Tf. (94) 4031700
Faxa (94) 44031783

BIZKAIKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARIORDETZA

Rekalde Zumarkalea, 39
48008 Bilbo
Tf. (94) 4031500
Faxa (94) 44031783

OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIA

Bizkaiko teknologi parkea
Ibaizabal bidea 502 Eraikina
48160 Derio (Bizkaia)


Compromiso con las personas